Projekty a granty

Projekty a granty jsou nedílnou součástí činnosti univerzitních pracovišť. Grantová činnost Ústavu letecké dopravy je dělena dle oblastí výzkumu, kdy je možné níže nalézt všechny aktuální řešené granty s odkazem na jejich webové stránky.