Point in Space (PinS) a Low Level Routes (LLR)

Tento informační portál slouží primárně k soustředění zásadních informací o postupech přístrojového přiblížení vrtulníků Point in Space (PinS) a o nízkých letových tratích Low Level Routes (LLR). Část jeho obsahu je také věnována samotnému projektu, v rámci kterého probíhají práce na implementaci PinS a LLR do českého leteckého prostředí. Obsah portálu cílí na každého jedince se zájmem dozvědět se více o tomto tématu. Slouží tedy nejen jako osvěta širší veřejnosti, ale také jako příručka pro odbornou komunitu s problematikou již blíže seznámenou.​

Řešitelský tým projektu zaměřeného na problematiku PinS a LLR:

Projekt řešen za podpory TAČR v programu DOPRAVA2020+ (CK01000031)