Laboratoře

Laboratoře Ústavu letecké dopravy patří mezi špičková pracoviště na českém i světovém poli, ve kterých probíhají výzkumné a inovativní projekty se zaměřením na civilní letectví. Působí zde zkušení akademičtí pracovníci a experti z leteckých organizací, kteří společně vyvíjejí nová řešení pro letecký průmysl. Laboratoře jsou zároveň inkubátorem talentů z řad studentů FD ČVUT, kteří se zde mohou aktivně zapojovat a získat tím nejen zkušenosti a dovednosti potřebné pro svou budoucí profesi, ale také aktivně přispět k vývoji letectví budoucnosti. Jednotlivé laboratoře reflektují aktuální témata a potřeby definované leteckými organizacemi a institucemi, které letectví regulují.

Laboratoř ATM systémů je pracoviště zařízeno výpočetní technikou s vhodným softwarovým vybavením pro účely výzkumu v doméně CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management). Je zde mimo jiné umístěn simulátor řízení letového provozu ESCAPE, vyvinutý organizací EUROCONTROL s několika dedikovanými pracovními stanicemi pro žáky, pseudopiloty a instruktora. Laboratoř také disponuje vlastní sítí ADS-B přijímačů rozmístěných v rámci ČR. Jsou zde k dispozici nástroje pro řešení konkrétních provozních problémů a pro uchovávání, zpracování a prezentování dat.

Laboratoř slouží na podporu R&D aktivit spojených se specifickou oblastí CNS/ATM systémů využívaných v letectví a s tím souvisejících provozních postupů. Jedněmi z hlavních řešených oblastí jsou problematika kooperativních přehledových systémů v letectví, efektivní sdílení frekvenčního pásma využívaného těmito systémy, kvalita přehledových dat a jejich využívání v rámci dalších systémů, stejně tak jako problematika rušení GNSS v letectví. Laboratoř je také zaměřena na podporu projektové výuky studentů v oblasti CNS/ATM technologie a provozní postupy.

Hlavními partnery vědeckých a výzkumných aktivit jsou Řízení letového provozu České republiky, s.p., ERA, a.s., a GNSS Centre of Excellence.

Laboratoř byla zřízena díky příspěvku z IRP2012 a dovybavena z příspěvku MŠMT v roce 2018. V současné době je vybavena tak, že umožňuje simulovat všechny aspekty spojené s prací posádky dvoumotorového letounu. K dispozici je simulátor proudového dopravního letounu Airbus A320, který je vhodný pro pokročilý výcvik (umístnění v místnosti A255) a druhý simulátor dvoumotorového dvou-pilotního letounu kategorie MEP (umístěn v místnosti A234). Jednotlivé části laboratoře mohou být využité buď jednotlivě, nebo jako komplexní simulátor více pilotního letounu. Letouny jsou vybaveny veškerým vybavením tak, že na něm může probíhat výcvik létání podle přístrojů a také výcvik v postupech spolupráce vícečlenné posádky. Díky modulovému uspořádání se mohou dílčí součásti obměňovat tak, aby lépe odpovídaly simulovanému typu letounu.

Postupně také vzniká laboratoř radiotelekomunikace. Ta v budoucnu umožní simulovat radiokorespondenci a práci ATM. Laboratoř je umístněná v místnosti A256.

Laboratoř letecké bezpečnosti je pracoviště zařízeno převážně počítačovou technikou s potřebným softwarovým vybavením pro účely výzkumu v letecké bezpečnosti. Softwarové vybavení umožňuje se v laboratoři zabývat zejména sběrem, zpracováním a analýzou dat o letecké bezpečnosti, modelováním složitých socio-technických systémů a interakcí v nich, nebo tvorbě dedikovaných softwarových nástrojů v rámci systémů řízení provozní bezpečnosti v letecké dopravě. Kromě počítačové techniky je zde také dedikovaný konferenční prostor, který slouží pro projektová setkání a kolektivní výzkumné a tvůrčí aktivity. K laboratoři je přidružen kancelářský prostor vedení laboratoře.

Pracoviště se zabývá výzkumem ohledně všech otázek bezpečnosti v letecké dopravě, tedy návrhem bezpečných a odolných systémů, bezpečným provozem existujících systémů a šetřením nehod a incidentů. Pracoviště je zaměřeno na řešení otázek složitých i jednoduchých systémů, vývoje dedikovaných řešení na míru konkrétním podmínkám a systémům, poradenství a základním službám v oblasti řízení bezpečnosti v letecké dopravě. Mezi okrajové aktivity patří také poradenství v oblasti jiných druhů dopravy a jiných vysoce rizikových průmyslů.

Hlavními tuzemskými partnery vědeckých a výzkumných aktivit laboratoře jsou Letiště Praha, a.s., Czech Airlines Technics, a.s., Úřad pro civilní letectví, GE Aviation Czech s.r.o. Hlavními zahraničními patnery jsou Sapienza Università di Roma a China Aero-polytechnology Establishment. Laboratoř aktivně spolupracuje také s Katedrou počítačů Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví je pracoviště zařízeno přístrojovou technikou pro měření různých fyziologických dat (mozková aktivita, tepová frekvence, tlak krve apod.) a softwarovými prostředky pro zpracování signálů a vyhodnocení naměřených dat. V laboratoři probíhá také vývoj vlastních zařízení a softwarových řešení, např. inteligentního systému pro měření reakčního času nebo simulačního systému letových a enviromentálních podmínek pro určování letových parametrů UAV. Laboratoř také poskytuje zázemí letového biofeedback simulátoru vázaného na simulátor B737NG s VR.

Výzkum v laboratoři se specializuje na hodnocení a objektivizaci lidského činitele v letecké dopravě, se současným transferem inovací do systému automatizovaného řízení v letectví. Primárně je laboratoř zaměřená na hodnocení a klasifikaci psychofyziologického stavu leteckých specialistů, jako jsou piloti, řídící letového provozu nebo technici údržby letecké techniky. Laboratoř poskytuje zázemí také studentům, a to jak na úrovni bakalářské a magisterského, tak i doktorského studia. Činnost laboratoře zahrnuje vedení studentů na projektu Lidský faktor v letectví.

Laboratoř spolupracuje s odbornými kapacitami z domácích i zahraničních univerzit a institucí.  Hlavními partnery laboratoře jsou Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Letiště Praha, a.s., ABS Jets, a.s., F-Air, s.r.o., DSA, a.s. a Univerzita obrany v Brně.