Oblasti výzkumu

Ústav letecké dopravy je v současnosti zaměřen na 6 hlavních oblastí výzkumu, které jsou detailně uvedeny níže. Tyto oblasti společně pokrývají kompletní spektrum leteckého provozu ve všech jeho provozních aspektech. Ústav se tímto profiluje na aplikovaný výzkum, který cílí na vývoj a dodání výsledků určených přímo konečnému uživateli v praxi. Finalizací těchto výsledků v leteckých organizací pak vznikají běžná produkční řešení, která jsou ovšem šitá na míru každé organizaci zvlášť a která překonávají běžně dostupné produkty tohoto druhu na trhu.