STAMPCAA – Digitalizace integrovaného dozoru nad bezpečností leteckých organizací

STAMPCAA projekt je podpořen
Technologickou agenturou České republiky

Cílem projektu je digitalizace, modernizace, integrace a zefektivnění procesů dozorového orgánu v civilním letectví za současného snížení administrativní zátěže, kterou snáší subjekty státního dozoru. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím aplikace modelu STAMP do vybraných procesů dozorového orgánu.

Bezpečnost v letecké dopravě

březen 2020 - únor 2023

Celkové: 6 424 000,- Kč

Dotace: 4 957 000,- Kč