APALER – Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery

APALER projekt je podpořen
Technologickou agenturou České republiky
(Doprava 2020, projekt CK03000036)

Primárním cílem projektu je navrhnout strukturu technického vybavení s přidruženou algoritmickou základnou a experimentálně ověřit možnosti využití optoelektronického systému detekce a lokalizace nízkovýkonových laserových zdrojů, které ohrožují bezpečnost letecké dopravy.

Provoz letecké dopravy

leden 2022 - prosinec 2025

Celkové: 23 796 000,- Kč

Dotace: 19 032 000,- Kč