Zaměstnanci

doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D

Vedoucí ústavu

doc. Ing. Vladimir Socha, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu

JménoPoziceMístnost
Bínová, Helena, doc. Ing., Ph.D.docentA-223b
Capoušek, Ladislav, Ing., Ph.D.odborný asistentA-221
Endrizalová, Eva, Ing., Ph.D.odborný asistentA-221
Grötschelová, Kateřina, Ing.výzkumný pracovníkA-234c
Guskova, Natalia, Ing.výzkumný pracovníkA-234c
Hanáková, Lenka, Ing.odborný asistentA-234f
Hanus, Daniel, doc. Ing., CSc.docentA-222c
Hospodka, Jakub, doc. Ing., Ph.D.vedoucí výzkumné skupiny provozu letecké dopravy, docentA-219
Hulínská, Šárka, Ing.odborný asistentA-224
Chopart, Max, MSc.výzkumný pracovníkA-234c
Kalivodová, Michaela, Ing.projektový manažerA-242
Kameník, Milan, Dr. Ing.odborný asistentA-256
Kameníková, Iveta, Mgr.odborný asistentA-221
Karapetjan, Liana, Bc.výzkumný pracovníkA-234f
Keller, Ladislav, Ing.odborný asistentA-222b
Kleczatský, Adam, Ing.výzkumný pracovníkA-224
Komasová, Sarah, PhDr., Ph.D.výzkumný pracovníkA-224
Kraus, Jakub, doc. Ing., Ph.D.vedoucí ústavu, vedoucí výzkumné skupiny bezpilotních systémů, docentA-220d
Kuba, František, Ing.odborný asistentA-223c
Kušmírek, Stanislav, Ing.výzkumný pracovníkA-234f
Lališ, Andrej, doc. Ing., Ph.D.vedoucí výzkumné skupiny letecké bezpečnosti, docentA-235
Lán, Sébastien, Ing.výzkumný pracovníkA-223c
Lánský, Milan, prof. Ing., DrSc.profesorA-223b
Machula, Vladimír, Ing.odborný asistentA-223c
Malcová, SimonaasistentkaA-220b
Malich, Tomáš, Ing.výzkumný pracovníkA-234f
Matyáš, Roman, Ing., Ph.D.vedoucí ATO, odborný asistentA-238
Novák, Martin, Ing., Ph.D.odborný asistentA-221
Pilmannová, Terézia, Ing., MBA.odborný asistentA-234b
Pleninger, Stanislav, Ing., Ph.D.vedoucí výzkumné skupiny CNS/ATM, odborný asistent

A-219

Ploch, Jindřich, doc. Ing., CSc.docentA-223c
Plos, Vladimír, Ing., Ph.D.odborný asistentA-224
Polánecká, Anna, Ing., Ph.D., MBA.odborný asistentA-221
Sodomka, Jaromír, doc. Ing., CSc.docentA-241
Socha, Luboš, doc. Ing., Ph.D. et Ph.D.výzkumný pracovníkA-234f
Socha, Vladimír, doc. Ing. Bc., Ph.D.zástupce vedoucího ústavu, vedoucí výzkumné skupiny lidského faktoru, docentA-234f
Steiner, Jakub, Ing.výzkumný pracovníkA-234b
Stojić, Slobodan, Ing., Ph.D.vedoucí výzkumné skupiny letišť, odborný asistentA-234c
Strouhal, Miloš, Ing., Ph.D.odborný asistentA-222c
Stuchlíková, Kateřina, Ing.vedoucí MTO, odborný asistentA-238
Šedivá Kafková, Markéta, Ing.výzkumný pracovníkA-234c
Šímová, Iva, Ing.pedagogický manažerA-220b
Štumbauer, Oldřich, Ing.výzkumný pracovníkA-234c
Tůma, Tomáš, Bc.výzkumný pracovníkA-242
Van Den Bergh, Sarah, Ing.výzkumný pracovníkA-242
Vašutová, Nikol, Bc.výzkumný pracovníkA-218
Vávra, Přemysl, Dr. Ing.odborný asistentA-223c
Vecko, Martin, RNDr., CSc.odborný asistentA-222b
Vítovec, Ondřej, Bc.výzkumný pracovníkA-242
Vittek, Peter, doc. Ing., Ph.D.vedoucí výzkumné skupiny ekonomiky a leteckého práva, docentA-234a
Vokáč, Roman, Ing., Ph.D.odborný asistentA-223c
Voštová, Věra, prof. Ing., CSc.profesorA-232
Zozuľák, Radoslav, JUDr. Ing., Ph.D.odborný asistentA-223c
Jméno Pozice Místnost
Bínová, Helena, doc. Ing., Ph.D. docent A-222b
Bouchal, Albert, Ing. výzkumný pracovník A-218
Capoušek, Ladislav, Ing., Ph.D. odborný asistent A-221
Dvořáková, Tereza, Ing. výzkumný pracovník A-223c
Endrizalová, Eva, Ing., Ph.D. odborný asistent A-221
Grötschelová, Kate?ina, Ing. výzkumný pracovník A-234c
Guskova, Natalia, Ing. výzkumný pracovník A-234c
Had, Petr, Ing. výzkumný pracovník A-234a
Hanáková, Lenka, Ing. odborný asistent A-234f
Hanus, Daniel, doc. Ing., CSc. docent A-222c
Hospodka, Jakub, doc. Ing., Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny provozu letecké dopravy, docent A-219
Hulínská, Šárka, Ing. odborný asistent A-224
Chopart, Max, MSc. výzkumný pracovník A-234c
Chovančíková, Kristýna, Bc. pedagogický manažer A-220b
Kalivodová, Michaela, Ing. projektový manažer A-242
Kameník, Milan, Dr. Ing. odborný asistent A-256
Kameníková, Iveta, Mgr. odborný asistent A-221
Karapetjan, Liana, Bc. výzkumný pracovník A-234f
Keller, Ladislav, Ing. odborný asistent A-223b
Kleczatský, Adam, Ing. výzkumný pracovník A-224
Komasová, Sarah, PhDr., Ph.D. výzkumný pracovník A-224
Kraus, Jakub, doc. Ing., Ph.D. vedoucí ústavu, vedoucí výzkumné skupiny bezpilotních systémů, docent A-220d
Kušmírek, Stanislav, Ing. výzkumný pracovník A-234f
Lališ, Andrej, doc. Ing., Ph.D. zástupce vedoucího ústavu, vedoucí výzkumné skupiny letecké bezpečnosti, docent A-235
Lán, Sébastien, Ing. výzkumný pracovník A-223c
Lánský, Milan, prof. Ing., DrSc. profesor A-222b
Machula, Vladimír, Ing. odborný asistent A-234b
Malcová, Simona asistentka A-220b
Malich, Tomáš, Ing. výzkumný pracovník A-234f
Matyáš, Roman, Ing., Ph.D. vedoucí ATO, odborný asistent A-238
Novák, Martin, Ing., Ph.D. odborný asistent A-221
Pilmannová, Terézia, Ing., MBA. odborný asistent A-234b
Pleninger, Stanislav, Ing., Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny CNS/ATM, odborný asistent A-234b
Ploch, Jindřich, doc. Ing., CSc. docent A-218
Plos, Vladimír, Ing., Ph.D. odborný asistent A-224
Polánecká, Anna, Ing., Ph.D., MBA. odborný asistent A-221
Sodomka, Jaromír, doc. Ing., CSc. docent A-232
Socha, Luboš, doc. Ing., Ph.D. et Ph.D. výzkumný pracovník A-234f
Socha, Vladimír, doc. Ing. Bc., Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny lidského faktoru, docent A-234f
Steiner, Jakub, Ing. výzkumný pracovník A-234b
Stojić, Slobodan, Ing., Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny letišť, odborný asistent A-234c
Strouhal, Miloš, Ing., Ph.D. odborný asistent A-222c
Stuchlíková, Kateřina, Ing. vedoucí MTO, odborný asistent A-238
Svobodová, Denisa, Ing. výzkumný pracovník A-218
Šedivá Kafková, Markéta, Ing. výzkumný pracovník A-234c
Štumbauer, Oldřich, Ing. výzkumný pracovník A-234c
Topková, Tereza, Ing. výzkumný pracovník A-234b
Tůma, Tomáš, Bc. výzkumný pracovník A-242
Vašutová, Nikol, Bc. výzkumný pracovník A-224
Vávra, Přemysl, Dr. Ing. odborný asistent A-218
Vecko, Martin, RNDr., CSc. odborný asistent A-223b
Vítovec, Ondřej, Bc. výzkumný pracovník A-242
Vittek, Peter, doc. Ing., Ph.D. vedoucí výzkumné skupiny ekonomiky a leteckého práva, docent A-234a
Voštová, Věra, prof. Ing., CSc. profesor A-232
Zozuĺák, Radoslav, JUDr. Ing., Ph.D. odborný asistent A-223c