RFI-GNSS – Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti letectví

RFI-GNSS projekt je podpořen
Technologickou agenturou České republiky

Cílem projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti využití signálu GNSS v letectví pomocí výzkumu a nalezení nových možností jak rychle a efektivně detekovat rušení signálu GNSS a lépe rozpoznat míru a nebezpečí tohoto rušení.

CNS systémy

březen 2020 - únor 2023

Celkové: 10 214 663,- Kč

Dotace: 8 171 729,- Kč