Projektová výuka

Projektová výuka je moderním nástrojem pro vzdělávání a je běžnou součástí bakalářských a magisterských programů na vyspělých univerzitách. Ústav letecké dopravy, podobně jako Fakulta dopravní ČVUT v Praze, není v tomto směru výjimkou a koncepcí svých studijních programů se k vyspělým univerzitám připojily již před řadou let.

Cílem projektové výuky je zaměřit vysokoškolské studium na řešení praktických otázek a problémů, s pomocí nástrojů, se kterými se studenti obeznamují na jednotlivých předmětech ve výuce. Tento způsob výuky tak tvoří dlouhodobou znalost, schopnost kritického myšlení a inovativního řešení problémů, a to vše v rámci týmové spolupráce. Napomáhá tak získání měkkých dovedností a kompetencí, které budou ve společnosti zítřka růst na významu. Od absolventů vysokých škol 21. století již nelze očekávat, že budou umět všechno a že v současném dynamickém světě budou po skončení studia hotovým kandidátem pro výkon konkrétní práce. Společnost zítřka však zcela určitě bude vyžadovat osoby inovativního myšlení a schopností, kterým nelze naučit počítače. Osoby, které jsou samostatné, chtějí a umějí se vzdělávat po celý život, a které v budoucnosti nepřekvapí nové technologie či související společenské změny.

Podobně jako při tvorbě týmů, i zde samotný nápad je však jednodušší než jeho realizace. I když je termín projektová výuka na Ústavu letecké dopravy běžnou součástí výuky, jeho realizace měla a dodnes má různé podoby. Ústav se v tomto směru snaží přebírat nejnovější poznatky na poli metod vzdělávání, proto v současnosti dochází k postupnému inovování formy, kterou projektová výuka probíhá. Došlo k navázání a rozšíření spolupráce Ústavu s externími subjekty (leteckými organizacemi) za účelem sdílení problémů z praxe do výuky. Projekty byly navzájem více propojeny a umožnují tak dnes již běžnou interdisciplinaritu. Stále více studentů pracuje na problémech praxe v širším týmu a kladou se na jejich práci a samostatnost myšlení větší nároky. Výsledkem je další růst efektivity projektové výuky a úprava osnov základních předmětů v jednotlivých studijních programech tak, aby lépe odpovídaly jejím potřebám.