Lidský faktor v letectví

Aktuální témata závěrečných prací jsou přístupná v systému ZP-ULD nebo po konzultaci s vedoucím projektu.

V rámci projektu spolupracujeme s partnery z praxe