FUTURE - Návrh řešení implementace U-space pro Českou republiku

FUTURE projekt je podpořen
Technologickou agenturou České republiky, číslo projektu CK01000185

Cílem projektu je podpořit komplexní implementaci U-Space v ČR navržením způsobu zavedení nových služeb a specifických postupů souvisejících se začleňováním UAS do společného vzdušného prostoru.

Bezpilotní systémy

březen 2020 - únor 2023

Celkové: 17 105 202,- Kč

Dotace: 13 671 671,- Kč