USSP - Vývoj prototypu transpondéru pro bezpilotní letadla a SW USSP

Projekt je podpořen OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027326

Cílem projektu jsou výzkumně vývojové práce na vývoji nového odpovídače/transpondéru určeného pro bezpilotní letadla a současně vývoj SW aplikace USSP (U-Space service provider).

Bezpilotní systémy

leden 2022 - květen 2023

Celkové: 14 058 849,- Kč

Dotace: 13 671 671,- Kč