Profesionální pilot

Projektová výuka

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných profesionálních pilotů pro provozovatele letecké dopravy, případně pro výkon ostatních druhů leteckých prací, pro které se požaduje některý z vyšších typů průkazu způsobilosti profesionálního pilota s odpovídajícími kvalifikacemi. Absolventi tohoto studijního oboru mohou najít uplatnění ve všech evropských státech, protože získaná kvalifikace je společná pro všechny státy náležející k EASA (celá EU + několik dalších, celkem 35 států). ČVUT je jediná vysoká škola v ČR která umožňuje integrovaný výcvik ATPL(A), který je upřednostňován leteckými dopravci.

Studium

Obor je tříletý a forma studia prezenční. Absolventi mají při úspěšném dokončení studia nárok na akademický titul Bakalář (Bc.). Po dokončení studia mohou absolventi pokračovat na magisterský studijní obor Provoz letecké dopravy, který je společný pro všechny bakalářské obory s leteckým zaměřením. Absolventi dvouletého magisterského programu mají nárok na akademický titul Inženýr (Ing.).
Absolventi oboru profesionální pilot kromě akademického titulu, při splněných všech podmínek dostanou po skončení studia Certifikát o absolvování výcviku, který je opravňuje k vykonání zkoušek pro získaní Průkazu pilota dopravního letadla (ATPL(A)) na Úřadu civilního letectví. Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží příslušný pilotní průkaz a okamžitě mohou nastoupit do letecké praxe.

Průběh výcviku

Výuka teorie pro získání pilotního průkazu a dalších předmětů probíhá na Dopravní Fakultě ČVUT v Praze. Dopravní Fakulta je držitelem osvědčení „Approved Training Organization No 010 – ATO 010“ pro výuku pro kvalifikaci dopravní pilot (letoun), které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví ČR.
Praktický výcvik létání probíhá v jedné z partnerských leteckých škol (aktuálně DSA nebo F-AIR) dle výběru studenta. Leteckou školu, na které budou výcvik absolvovat, si studenti zvolí začátkem prvního semestru studia (v prvním měsíci studia). Praktický pilotní výcvik si studenti musí hradit z vlastních prostředků. Cena pilotního výcviku pro získání pilotního průkazu ATPL(frozen) je přibližně 1 500 000,- Kč včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty palivové a přistávací poplatky, které se mohou lišit pro každý jednotlivý výcvik a dosahovat přibližně 10% ceny výcviku. Ceny jednotlivých leteckých škol i podmínky pro získání úvěrů se liší, studenti proto dostanou příležitost a dostatek času se detailně s jednotlivými školami seznámit, aby si mohli vybrat optimální řešení pro svou situaci.

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro obor Profesionální pilot je z předmětů MatematikaAnglický jazyk. Ještě před přijímací zkouškou je třeba, aby uchazeč o studium byl držitelem Průkazu zdravotní způsobilosti leteckého personálu 1.třídy. Průkaz vystaví Ústav leteckého zdravotnictví po absolvování vstupní prohlídky. Na prohlídku je třeba se objednat s několika týdenním předstihem a hradí si ji zájemce o studium. Detaily o přijímacím řízení jsou k dispozici na stránkách Dopravní fakulty ČVUT v Praze.

V případě dotazů nebo požadavků na konkrétní informace o studiu obor Profesionální pilot kontaktujte gestora oboru Ing. Romana Matyáše.

Přesunout se na začátek