Letecká doprava

Projektová výuka

Obor Letecká doprava (LED) spadá pod studijní bakalářský program Technika a technologie v dopravě a spojích, stejně jako obor TUL a PIL. Studium v oboru LED je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky provozně-technicky vzdělaných odborníků pro civilní letectví v ČR i ve světě. Studium je rozděleno do dvou bloků. První blok studia zabírají první tři semestry z celkového počtu 6 semestrů. Studijní plány – vyučované předměty, jejich rozsah a obsah jsou v tomto bloku společné pro všechny studenty bakalářských oborů studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích na Fakultě dopravní.

Studium druhého bloku prezenční formy studia (4. až 6. semestr) je projektově orientováno. Před jeho začátkem si studenti prezenční formy volí ve výběrovém řízení některý z nabízených odborných projektů a tím i obor, který hodlají studovat. Projekty jsou zaměřeny na odbornou problematiku oborů a vyúsťují v bakalářskou práci. Po volbě některého z projektů v rámci oboru LED přechází studenti do druhého bloku bakalářského studia, jehož náplní je výuka leteckých předmětů. Skladba předmětů zahrnuje jednotlivé provozní a organizační části letecké dopravy, které jsou v praxi vzájemně propojené. Mezi hlavní patří obchodní činnost v letecké dopravě, řízení letového provozu, navigace, plánování letů a provoz letiště. Technická část studia se věnuje letounům jakožto specifickým dopravním prostředkům, což zahrnuje znalost konstrukce leteckých motorů, znalost jejich provozních vlastností, obecných požadavků na leteckou techniku a požadavků na údržbu. Studium doplňují témata z oblasti ekonomiky a legislativy letecké dopravy.

V rámci oboru Letecká doprava jsou v součastnosti nabízeny tyto projekty:

  • Bezpilotní prostředky
  • CNS/ATM technologie a provozní postupy
  • Moderní trendy rozvoje letišť
  • Provoz a ekonomika letecké dopravy
  • Bezpečnost v letecké dopravě
  • Lidský faktor v letectví
Přesunout se na začátek