V rámci bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ je možné studovat v rámci Ústavu letecké dopravy následující obory:

Výuka oborů probíhá v Praze. Kombinované studium oboru LED bude probíhat i v Děčíně.
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky (6 semestrů)
Titul: Bc.