Všechny potřebné informace naleznete také na na stránkách Fakulty Dopravní, ČVUT v Praze.

Bakalářský program

V rámci bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ je možné studovat v rámci Ústavu letecké dopravy následující obory:

Magisterský program

V rámci magisterského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ je možné studovat v rámci Ústavu letecké dopravy následující obor:

Doktorský program

V rámci Doktorského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ je možné studovat v rámci Ústavu letecké dopravy následující obor: