Volná zadání závěrečných prací

Kondenzační stopy

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Sébastien Lán
Práce je zaměřena na kondenzační stopy vznikající za letadly. Více informací zjistíte u vedoucích.

Alternativní paliva v letectví

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Cílem práce je prozkoumat náklady na výrobu alternativních paliv a energetickou hustotu. Dále se téma týká elektrických pohonů v letectví. Více informací u vedoucího.

Softwarový doplněk FRMS pro hodnocení rovnoměrného zatížení posádek a predikci rizikových služeb

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je vytvořit nástroj pro sledování rovnoměrného přidělování služeb v závislosti na jejich charakteru (noční, early start, late finish) a pro predikci plánů služeb, které by mohly vést k nadměrné únavě či negativně ovlivňovat biorytmy posádek.

Aplikace poznatků z andragogiky do teoretické výuky dopravních pilotů

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat předpisové požadavky na teoretickou výuku ATPL a obvyklou praxi v oboru a navrhnou změny předpisů a/nebo oborový kodex za účelem zajištění kvality a praktické využitelnosti výuky.

Analýza dodatečných požadavků na plánování letů a provozní postupy SET-IMC

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat požadavky na provoz jednomotorových turbínových letounů v obchodní letecké dopravě a vypracovat poradní materiál obsahující návrh možností výběru tratí, plánování takových letů (včetně vyhodnocení rizik) a provozních postupů s ohledem na specifické požadavky jako např. výběr ploch pro nouzové přistání, využití období rizika, průkaz výkonnostních údajů potřebných k plánování letu v provozu SET-IMC, které nejsou obsaženy v příručce letadla (AFM) apod. Předpokladem řešení této práce je všeobecná znalost postupů plánování letu, výkonnosti a základní znalosti řízení rizik.

Systém státního dozoru v letectví založený na výkonnosti

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je navrhnout, v návaznosti na trendy ve vývoji evropské letecké legislativy, systém schvalování a průběžného dozoru provozovatelů založený na výkonnosti, tj. posuzující nikoliv doslovné splnění textu legislativy, ale smysl jejího naplnění. Práce by měla sestávat z dvou základních pilířů – návrhu postupu hodnocení výkonnosti provozovatele vzhledem k bezpečnosti provozu, např. pomocí kvalitativně-kvantitativní stupnice vyjadřující míru naplnění požadavků Air OPS, a z návrhu interaktivního systému checklistů pro počáteční schvalování a průběžný dozor, které by zrychlily proces posuzování a vyhodnocení bezpečnosti dopravce.

Provoz pravidelného aerotaxi v Evropě

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Práce by se měla zabývat tržními příležitostmi pro zavedení „pravidelných“ aerotaxi charterů, tj. pravidelných či sezónně pravidelných letů s malými letouny v prostředí Evropy po vzoru „scheduled charter“ provozu v USA. Práce by měla být založena na porovnání amerického a evropského trhu a příslušné legislativy a měla by identifikovat příležitost pro existující či vznikající provozovatele letounů do 19 pax. Práce je vhodná pro studenty s orientací na evropském trhu, ČR samotná pravděpodobně nebude sama o sobě vhodným trhem pro tento podnikatelský záměr.

Provoz obchodní letecké dopravy na více AOC

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat legislativu a navrhnout vnitřní strukturu provozovatele, který má za cíl provozovat letadla na více evropských nebo mimo-evropských AOC s možností interoperability posádek. Práce by se měla zabývat především procesy, které zajistí jednotné a sloučené plnění požadavků více dozorujících států na výcvik posádek a provozního personálu, omezení doby služby atd. a umožní tak provozovateli dosáhnout synergií v personálním zajištění provozu.

Návrh a realizace VKV přijímacího systému pro ÚLD FD

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem práce je navrhnout alternativu LiveATC.net, ale na bázi on-line laditelného přijímače SDR.

Návrh a optimalizace informačně-výpočetního systému pro zpracování dat letového provozu v ATM laboratoři

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je vytvořit webové rozhraní pro administrativu přijímacích zařízení a nahrávání pomocí online přehrávacího SW.

Vytvoření data-zpracujícího Ground Ops. systému pro realtime a zpětnou analýzu provozu na GAT letištích

vedoucí: Ing. Martin Zach
Úkolem je vyvinout SW pro malá letiště GA zpracující data z ADS-B / MLAT systémů vytvářející reporty o provozu na letištní ploše – vzlety/přistání, pohyby, narušení prostoru v době uzavření letiště, atd.

Využití bezpilotních systémů pro sběr dat z frekvence 1090MHz

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je zpracování legislativy pro provoz systému, zpracování návrhu sběru dat v určitých výškách a porovnání výsledků sběru s okolním terénem a s pozemním příjmem. Je možné, že ČVUT zakoupí mode S odpovídač / ADS-B vysílač pro účely využití s drony – popis technologie, legislativa, instalace a zprovoznění na bezpilotním systému.

Možnost zpracovávat témata ve spolupráci s firmou CS SOFT a.s.

vedoucí: Ing. Martin Zach

  1. See Through
  2. LightNmFdpSystem
  3. AutomotiveTrackers
  4. PublicRadar
  5. ATIS tool.
  6. Be-on-Taxi

Více informací o jednotlivých tématech se dozvíte od vedoucího (Ing. Martin Zach).

Jevy kosmického počasí

vedoucí: Ing. Tereza Topková, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

Závěrečné práce by se měli věnovat tématům spojeným s jevy kosmického počasí, které mají vliv na komunikaci navigaci a další oblasti letectví. Více informací u Ing. Topkové.