Na této stránce naleznete informace o projektech a grantech našeho ústavu.

Evropské projekty:

KÓD PROJEKTU

 

NÁZEV PROJEKTU

 

OD – DO

 

H2020-641627
Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví

 

2015 – 2017
H2020-640211
Kvalita inženýrských studijních programů v oborech leteckých a kosmických technologií

 

2014 – 2016
04307/42011/0001
Využití informačních a komunikačních technologií jako nástroje při optimalizaci plánování letů pro zajištění udržitelného rozvoje

 

2005 – 2007
CZ.04.3.07/3.2.01.1/0101
Vytvoření studijního programu ,,Lidský činitel v oblasti technologie údržby letadel“

 

2005 – 2006

 

Národní projekty:

KÓD PROJEKTU

 

NÁZEV PROJEKTU

 

OD – DO

 

CK01000031
Inovativní způsob navigace vrtulníků letecké záchranné služby v České republice s využitím GNSS, postupů Point in Space a tratí Low Level Routes

 

2020 – 2023
CK01000073
Digitalizace integrovaného dozoru nad bezpečností leteckých organizací

 

2020 – 2023
CK01000183
Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti letectví

 

2020 – 2023
CK01000185
Návrh řešení implementace U-space pro Českou republiku

 

2020 – 2023
CK01000204
Zvýšení efektivity plánování a provádění údržby

 

2020 – 2023
LTACH19032
Využití ontologického inženýrství ve znalostních systémech letecké kvality a spolehlivosti

 

2019 – 2021
TJ02000334
Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fáze přistání na letišti

 

2019 – 2021
TJ02000048
Návrh standardních scénářů pro bezpečný provoz bezpilotních systémů

 

2019 – 2021
TL01000421
Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku

 

2018 – 2021
TJ01000377
Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat

 

2017 – 2019
TJ01000252
Výzkum kvantitativních metod pro analýzu a vyhodnocování rizik studií bezpečnosti

 

2017 – 2019
VI20172019090
Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury

 

2017 – 2019
TF02000044
Vývoj efektivních pilotních výukových nástrojů a metodiky s důrazem na zvýšení bezpečnosti létání

 

2016 – 2017
TA04030221
Přístrojové postupy pro letadla s rotačním křídlem

 

2014 – 2017
TA04030465
Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací

 

2014 – 2017
TB0400MD010
Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II

 

2015 – 2016
GA103/01/0587
Zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví ČR

 

2003
VG20132015130
Využití nástrojů krizového řízení, rizikového inženýrství, systémového inženýrství a moderních technologií ke zvýšení ochrany před protiprávními činy na mezinárodních letištích v České republice

 

2013 – 2015
CG941-056-220
Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu

 

2009 – 2010

 

Projekty ČVUT:

KÓD PROJEKTU

 

NÁZEV PROJEKTU

 

OD – DO

 

SGS19/131/OHK2/2T/16
Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase

 

2019 – 2020
SGS19/124/OHK2/2T/16
Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů

 

2019 – 2020
SGS19/133/OHK2/2T/16
Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu

 

2019 – 2020
SGS19/132/OHK2/2T/16
Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti GNSS v letectví

 

2019 – 2020
SGS19/128/OHK2/2T/16
Optimalizace provozu motorů malých dopravních letadel pomocí monitorovaní parametrů motoru

 

2019 – 2020
SGS19/127/OHK2/2T/16
Využití ADS-B zpráv jako indikátoru rušení GNSS

 

2019 – 2020
SGS19/125/OHK2/2T/16
Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu

 

2019 – 2020
SGS19/083/OHK2/1T/16
Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce

 

2019
SGS18/156/OHK2/2T/16
Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti

 

2018 – 2019
SGS18/095/OHK2/1T/16
Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích

 

2018
SGS17/149/OHK2/2T/16
Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při střetu s člověkem

 

2017 – 2018
SGS17/150/OHK2/2T/16
Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů

 

2017 – 2018
SGS17/151/OHK2/2T/16
Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky

 

2017 – 2018
SGS17/152/OHK2/2T/16
Optimální konfigurace stání letadel pro mezinárodní letiště

 

2017 – 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16
Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz

 

2017 – 2018
SGS17/154/OHK2/2T/16
Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu cestujících

 

2017 – 2018
SGS17/155/OHK2/2T/16
Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních pilotů založeného na zkušenostech z provozu

 

2017 – 2018
SGS16/188/OHK2/2T/16
Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb

 

2016 – 2017
SGS16/189/OHK2/2T/16
Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a jejich spokojenosti

 

2016 – 2017
SVK 27/16/F3
Co je nového v letectví a kosmonautice?

 

2016
SGS15/172/OHK2/2T/16
Využití termokamer při přiblížení na přistání

 

2015 – 2016
SGS14/212/OHK2/3T/16
Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště

 

2014 – 2016
SGS14/213/OHK2/3T/16
Studie vlivu kondenzačních čar na radiačíní bilanci Země

 

2014 – 2016
SGS14/165/OHK2/2T/16
Výzkum proudového pole ve stupni odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami

 

2014 – 2015
SGS14/167/OHK2/2T/16
Vytvoření metody definování a využívání Risk Based indikátorů pro zvyšování provozní bezpečnosti v letectví

 

2014 – 2015
SGS14/164/OHK2/2T/16
Využití metod teorie spolehlivosti pro hodnocení provozní bezpečnosti socio-technického systému letiště

 

2014 – 2015
SGS14/166/OHK2/2T/16
Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické aplikace v oblasti všeobecného letectví

 

2014 – 2015
SGS13/156/OHK2/2T/16
Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy

 

2013 – 2014
SGS13/090/OHK2/1T/16
Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS

 

2013
SGS12/164/OHK2/2T/16
Hodnocení a predikce rizik ovlivňujících lidského činitele u řídících letového provozu

 

2012 – 2013
SGS12/165/OHK2/2T/16
Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť

 

2012 – 2013
SGS10/304/OHK2/3T/16
Návrh metodik pro implementaci NDT (Non – Destructive Testing – nedestruktiví zoušení) v údržbě letadel

 

2010 – 2012
SGS10/221/OHK2/2T/16
Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích

 

2010 – 2011
CTU0922416
Rozšířené funkce zajištění bezpečnosti letového provozu

 

2009
CTU0906416
Externí náklady letecké dopravy

 

2009
CTU0906516
Hluková zátěž letišť

 

2009
CTU0612516
Monitorování a diagnostika emotivních procesů pilotů při letu ve zhoršených meteorologických podmínkách

 

2006
CTU0411916
Počítačová podpora výuky profesionálních pilotů na ČVUT

 

2004
CTU0412016
Optimalizace metodiky plánování a přípravy letu u provozovatele obchodní letecké dopravy v oblasti všeobecného letectví

 

2004
CTU0317816
Laboratoř pro moderní výuku a praktické provádění plánování a přípravy letu

 

2003

 

Ostatní výzkum:

KÓD PROJEKTU

 

NÁZEV PROJEKTU

 

OD – DO

 

 
Subcontract agreement on the “Elaboration of IFR Study” project

 

2017
 
Expertní činnost pro ministerstvo zdravotnictví ČR spojená s LZS

 

2015
1614700089
Studie proveditelnosti podélného parkování a optimálního terminálu pro WheelTug

 

2014 – 2015
1401LLB
Safety management systém a indikátory bezpečnosti pro leteckou školu

 

2014
1402LLB
Studie proveditelnosti, zaměřená na zdroje bezpečnostních dat a jejich využití pro práci s indikátory bezpečnosti

 

2014
 
Organizace v civilním letectví

 

2014 – 2015
MSM 210000012
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 

1999 – 2004