Na této stránce naleznete informace o projektech a grantech našeho ústavu.

Evropské projekty:

KÓD PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

OD - DO

H2020-641627
Rozšiřování kapacit pro nasazování aplikací využívajících GNSS navigační signál v oblasti civilního letectví
2015 - 2017
H2020-640211
Kvalita inženýrských studijních programů v oborech leteckých a kosmických technologií
2014 - 2016
04307/42011/0001
Využití informačních a komunikačních technologií jako nástroje při optimalizaci plánování letů pro zajištění udržitelného rozvoje
2005 - 2007
CZ.04.3.07/3.2.01.1/0101
Vytvoření studijního programu ,,Lidský činitel v oblasti technologie údržby letadel"
2005 - 2006

Národní projekty:

KÓD PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

OD - DO

TJ02000334
Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fáze přistání na letišti
2019 - 2021
TJ02000048
Návrh standardních scénářů pro bezpečný provoz bezpilotních systémů
2019 - 2021
TL01000421
Hodnota letecké dopravy pro Českou republiku
2018 - 2021
TJ01000377
Výzkum inteligentních komponent systémů pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních dat
2017 - 2019
TJ01000252
Výzkum kvantitativních metod pro analýzu a vyhodnocování rizik studií bezpečnosti
2017 - 2019
VI20172019090
Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2019
TF02000044
Vývoj efektivních pilotních výukových nástrojů a metodiky s důrazem na zvýšení bezpečnosti létání
2016 - 2017
TA04030221
Přístrojové postupy pro letadla s rotačním křídlem
2014 - 2017
TA04030465
Výzkum a vývoj progresivních metod pro měření bezpečnostní výkonnosti leteckých organizací
2014 - 2017
TB0400MD010
Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II
2015 - 2016
GA103/01/0587
Zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví ČR
2003
VG20132015130
Využití nástrojů krizového řízení, rizikového inženýrství, systémového inženýrství a moderních technologií ke zvýšení ochrany před protiprávními činy na mezinárodních letištích v České republice
2013 - 2015
CG941-056-220
Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu
2009 - 2010

Projekty ČVUT:

KÓD PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

OD - DO

SGS19/131/OHK2/2T/16
Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
2019 - 2020
SGS19/124/OHK2/2T/16
Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
2019 - 2020
SGS19/133/OHK2/2T/16
Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
2019 - 2020
SGS19/132/OHK2/2T/16
Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti GNSS v letectví
2019 - 2020
SGS19/128/OHK2/2T/16
Optimalizace provozu motorů malých dopravních letadel pomocí monitorovaní parametrů motoru
2019 - 2020
SGS19/127/OHK2/2T/16
Využití ADS-B zpráv jako indikátoru rušení GNSS
2019 - 2020
SGS19/125/OHK2/2T/16
Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu
2019 - 2020
SGS19/083/OHK2/1T/16
Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého dopravce
2019
SGS18/156/OHK2/2T/16
Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově analytické modely bezpečnosti
2018 - 2019
SGS18/095/OHK2/1T/16
Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
2018
SGS17/149/OHK2/2T/16
Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při střetu s člověkem
2017 - 2018
SGS17/150/OHK2/2T/16
Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
2017 - 2018
SGS17/151/OHK2/2T/16
Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky
2017 - 2018
SGS17/152/OHK2/2T/16
Optimální konfigurace stání letadel pro mezinárodní letiště
2017 - 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16
Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
2017 - 2018
SGS17/154/OHK2/2T/16
Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu cestujících
2017 - 2018
SGS17/155/OHK2/2T/16
Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních pilotů založeného na zkušenostech z provozu
2017 - 2018
SGS16/188/OHK2/2T/16
Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
2016 - 2017
SGS16/189/OHK2/2T/16
Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a jejich spokojenosti
2016 - 2017
SVK 27/16/F3
Co je nového v letectví a kosmonautice?
2016
SGS15/172/OHK2/2T/16
Využití termokamer při přiblížení na přistání
2015 - 2016
SGS14/212/OHK2/3T/16
Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s využitím GNSS pro malá neřízená letiště
2014 - 2016
SGS14/213/OHK2/3T/16
Studie vlivu kondenzačních čar na radiačíní bilanci Země
2014 - 2016
SGS14/165/OHK2/2T/16
Výzkum proudového pole ve stupni odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami
2014 - 2015
SGS14/167/OHK2/2T/16
Vytvoření metody definování a využívání Risk Based indikátorů pro zvyšování provozní bezpečnosti v letectví
2014 - 2015
SGS14/164/OHK2/2T/16
Využití metod teorie spolehlivosti pro hodnocení provozní bezpečnosti socio-technického systému letiště
2014 - 2015
SGS14/166/OHK2/2T/16
Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické aplikace v oblasti všeobecného letectví
2014 - 2015
SGS13/156/OHK2/2T/16
Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
2013 - 2014
SGS13/090/OHK2/1T/16
Využití přehledové informace pro zvýšení provozní bezpečnosti služby AFIS
2013
SGS12/164/OHK2/2T/16
Hodnocení a predikce rizik ovlivňujících lidského činitele u řídících letového provozu
2012 - 2013
SGS12/165/OHK2/2T/16
Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení ochrany před protiprávními činy malých mezinárodních letišť
2012 - 2013
SGS10/304/OHK2/3T/16
Návrh metodik pro implementaci NDT (Non - Destructive Testing - nedestruktiví zoušení) v údržbě letadel
2010 - 2012
SGS10/221/OHK2/2T/16
Využití objektově orientované systémové analýzy ke zvýšení bezpečnosti a kvality provozních činností na mezinárodních letištích
2010 - 2011
CTU0922416
Rozšířené funkce zajištění bezpečnosti letového provozu
2009
CTU0906416
Externí náklady letecké dopravy
2009
CTU0906516
Hluková zátěž letišť
2009
CTU0612516
Monitorování a diagnostika emotivních procesů pilotů při letu ve zhoršených meteorologických podmínkách
2006
CTU0411916
Počítačová podpora výuky profesionálních pilotů na ČVUT
2004
CTU0412016
Optimalizace metodiky plánování a přípravy letu u provozovatele obchodní letecké dopravy v oblasti všeobecného letectví
2004
CTU0317816
Laboratoř pro moderní výuku a praktické provádění plánování a přípravy letu
2003

Ostatní výzkum:

KÓD PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

OD - DO

Subcontract agreement on the “Elaboration of IFR Study” project
2017
Expertní činnost pro ministerstvo zdravotnictví ČR spojená s LZS
2015
1614700089
Studie proveditelnosti podélného parkování a optimálního terminálu pro WheelTug
2014 - 2015
1401LLB
Safety management systém a indikátory bezpečnosti pro leteckou školu
2014
1402LLB
Studie proveditelnosti, zaměřená na zdroje bezpečnostních dat a jejich využití pro práci s indikátory bezpečnosti
2014
Organizace v civilním letectví
2014 - 2015
MSM 210000012
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
1999 - 2004