Laboratoř ATM systémů

Laboratoř ATM systémů byla zřízena jako součást Ústavu letecké dopravy, kdy její vznik si vynutila potřeba vytvořit ucelenou platformu, kde bude možné využívat a vyvíjet nástroje pro řešení velmi specifických problémů spojených s oblastí řízení letového provozu. Laboratoř je určena na provádění výzkumu a na podporu studentských projektů v oblasti CNS/ATM systémů. Laboratoř se především soustřeďuje na analýzy, zpracování nejrůznějších druhů a formátů přehledových informací poskytovaných kooperativními přehledovými systémy (SSR mód S, MLAT, ADS-B, atd.) a na způsoby využití těchto dat v systémech řízení letového provozu. K takovéto práci jsou k dispozici adekvátní softwarové nástroje, většinou vytvářené na míru konkrétním problémům. Laboratoř disponuje vlastní sítí ADS-B přijímačů rozmístěných v rámci ČR. Spolupráce je především navázána s ŘLP ČR, s.p., ERA a.s., CS SOFT a.s., což umožňuje využívat a pracovat s daty z reálných systémů na reálném provozu.

Hlavními výzkumnými oblastmi, na kterých se laboratoř podílí a směry ve kterých rozvíjí portfolio svých aktivit: Modelování zatížení RF pásma využívaného kooperativními přehledovými systémy v letectví (1030/1090 MHz), Analýzy „Quality position indicators“ v ADS-B zprávách, Pokročilé způsoby využívání mód S radarů jako (Clustering, Dataflash Aplikace, …), Možnosti využití sítí low-cost ADS-B přijímačů pro nekritické aplikace, Poskytování přehledových dat pro projekt zabývající se vlivem kondenzačních čar na radiační bilanci země.

Laboratoř provozu letecké dopravy

Laboratoř byla zřízena díky příspěvku z IRP2012 a dovybavena z příspěvku MŠMT v roce 2018. V současné době je vybavena tak, že umožňuje simulovat všechny aspekty spojené s prací posádky dvoumotorového letounu. K dispozici je simulátor proudového dopravního letounu Airbus A320, který je vhodný pro pokročilý výcvik (umístnění v místnosti A255) a druhý simulátor dvoumotorového dvou-pilotního letounu kategorie MEP (umístěn v místnosti A234). Jednotlivé části laboratoře mohou být využité buď jednotlivě, nebo jako komplexní simulátor více pilotního letounu. Letouny jsou vybaveny veškerým vybavením tak, že na něm může probíhat výcvik létání podle přístrojů a také výcvik v postupech spolupráce vícečlenné posádky. Díky modulovému uspořádání se mohou dílčí součásti obměňovat tak, aby lépe odpovídali simulovanému typu letounu.

Vybavení:

  • Dvoupilotní simulátor vícemotorového letounu – Simulátor je vybaven analogovými přístroji, autopilotem, VOR, NDB, ILS navigací.
  • MOCK UP – letadla A320 a B737 NG které slouží k výcviku MCC a CRM
  • Elektronická podpora pro plánování a provedení letu – Vybavení softwarem pro plánování letu, mapovou dokumentací Jeppesen a AIP, dále přístup k aktuálním zprávám NOTAM, AUP, AIC, PIB.
  • Simulátor jednopilotního letounu – Starší simulátor jednomotorového jednopilotního letounu Cessna C172
  • Vybavení pro cvičení z Radiotelefonie
https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/08-500x334.jpg

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví se specializuje na hodnocení a objektivizaci lidského činitele v letecké dopravě, se současným transferem inovací v této oblasti do systému automatizovaného řízení v letectví. Primárně je laboratoř zaměřená na hodnocení a klasifikaci psychofyziologického stavu leteckých specialistů, jako jsou piloti, řídící letového provozu nebo technici údržby letecké techniky. Pro tyto účely je laboratoř vybavená vhodnou přístrojovou technikou, prostředky pro zpracování signálů a vyhodnocení naměřených dat.

V laboratoři probíhá také vývoj nových zařízení a softwarových řešení, např. inteligentního systému pro měření reakčního času nebo simulačního systému letových a enviromentálních podmínek pro určování letových parametrů UAV. Součástí laboratoře je i simulátor bezpilotních prostředků. Simulátor je používán pro osvojení základních návyků pro ovládání bezpilotních prostředků pomocí datového spoje. Simulátor Phoenix 5 umožňuje nácvik s letouny, vrtulníky, kvadrokoptérami a dalšími speciálními typy bezpilotních prostředků, přičemž poskytuje možnosti hodnocení a optimalizace výcvikového procesu u operátorů UAV a rozhraní člověk – stroj.

Laboratoř spolupracuje s odbornými kapacitami z domácích i zahraničních univerzit a institucí. Členové laboratoře se podíleli na řešení několika úspěšných projektů, jako „Výzkum tréninkových metod pilotů s využitím leteckých simulátorů“ nebo „Vývoj prototypu leteckého simulátoru a výzkum jeho použití“. V současnosti se členové laboratoře podílejí na řešení projektu orientujícího se na stanovení efektivních, individuálních programů výcviku pilotů/posádek letadel v oblasti stresových – zátěžových situací, s využitím simulačních prostředků virtuální reality za účelem zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/05-500x334.jpg

 Laboratoř letecké bezpečnosti

Laboratoř letecké bezpečnosti je významným národním centrem, které se zabývá otázkami provozní bezpečnosti i ochrany civilního letectví před protiprávními činy. V rámci laboratoře letecké bezpečnosti působí výzkumné skupiny, které se věnují otázkám systémů řízení bezpečnosti, indikátorů bezpečnosti, bezpečnostní kultury, pohotovostních plánů a mnohým dalším aktuálním tématům.

Nejzajímavější řešené projekty se týkají indikátorů bezpečnosti pro letecký provoz. Projekty zahrnují indikátory pro řízení letového provozu, letiště, letecké společnosti, organizace oprávněné k údržbě a letecké školy. Na druhé straně se věnujeme také indikátorům bezpečnosti z pohledu národních regulátorů. Hlavním vybavením laboratoře jsou pracovníci a know-how.

Aktuálně řešené projekty:

  • indikátory bezpečnosti pro letecký provoz
  • indikátory pro řízení letového provozu, letiště, letecké společnosti, organizace oprávněné k údržbě a letecké školy
  • indikátory bezpečnosti z pohledu národních regulátorů

Kontaktní osoba: Ing. Andrej Lališ, Ph.D.