Kalibrační laboratoř na ÚLD

!POZOR! Od 1. 10. 2015 FAI neuznává pro sportovní výkony staré mechanické barografy.

Dne 18. 3. 2011, získala naše laboratoř certifikaci od Aeroklubu české republiky k provádění kalibrací palubních zapisovačů pro sportovní letectví a parašutismus.

Hlavním metrologem a garantem v naší laboratoři je RNDr. Jacek Kerum.

Laboratoř je vybavena pro kalibraci nejčastěji používaných „loggerů“ jako jsou např. Erixx, Colibri, LX apod.

Zapisovače k nám můžete doručit několika způsoby:

 • Osobně nebo poštou na adresu ústavu Horská 3 na jméno Mgr. Iveta Kameníková
 • Osobně přes RNDr. Jacka Keruma

V roce 2012 neúměrně narostly požadavky na kalibrace propadlých FR tzv. „po výkonu“. Jedná se o jednotlivé úkony, které by měly být i podle FAI jako mimořádné. 26 jednotlivých úkonů po přeletech a 17 po převýšení znamenalo zbytečnou časovou ztrátu pro toho, kdo kalibrace provádí. Proces je časově náročný (1 až 1,5 hodiny bez ohledu na počet FR v podtlakové komoře), proto je žádoucí podávat žádosti hromadně, po domluvě v rámci jednotlivých aeroklubů v době „výkonnostního klidu“. Prosím respektujte čas pracovníků, kalibrace není jejich hlavní pracovní náplní, provádějí ji ve svém volnu jako výpomoc pilotům. Druhým důvodem je fakt, že laboratoř není určena pouze ke kalibracím, je využívána studenty ke studijním pracím a je třeba tyto činnosti časově vzájemně skloubit.

Kontaktní osoby pro kalibrační laboratoř

RNDr. Jacek Kerum
Hlavní metrolog a garant kalibrací (tel.: 603 390 119, e-mail: kerum@chello.cz)

Mgr. Iveta Kameníková
Manager laboratoře kalibrací (tel.: 724 761 304, e-mail: kamenikova@fd.cvut.cz)

Ing. Iva Šímová
Asistentka vedení ÚLD (tel.: 603 814 906, e-mail: simoviva@fd.cvut.cz)

Informace ke kalibracím

  • Ke kalibraci dodávejte přístroje bez kabelů, veškeré připojení a propojení máme k dispozici.
  • FR typu Erixx nemusíte speciálně připravovat.
  • Ostatní typy dodávejte s vymazanou letovou pamětí. Pokud nebude paměť vymazána, vymažeme jí před kalibrací!
  • FR typu LX20 a Colibri: připojte anténu, aktivujte GPS systém, poté anténu odpojte (na displeji se objeví GPS-BAD) a pak teprve odpojte napájení.
  • FR typu LX 7000, 5000 a 8000 jsou bez problému, ke kalibraci stačí pouze indikační část (7000, 8000)
  • FR typu Volksloger a Flarm: u těchto přístrojů si v každém případě stáhněte všechny lety a vymažte paměť letů. Pokud tento krok neprovedete, bude paměť před kalibrací vymazána na místě. Tyto přístroje nelze po kalibraci přečíst, pokud mají v letové paměti nějaké záznamy. Pro kalibraci Flarm je nutné, aby měl přístroj poslední platnou aktualizaci firmware, jinak nelze kalibraci vyčíst. SW ke stahování se s každou aktualizací FW rovněž mění a pak nastává problém s vyčtením souboru.
  • Pokud je součástí přístroje SD karta, uložte si její obsah, ale nechte ji v přístroji. Během kalibrace bude formátována.
 • Ostatní netypické FR se kalibrují jednotlivě dle typu a specifikace.
 • Důležité: interval zápisu si nastavte na 4 sec nebo méně. Při 4 sekundovém intervalu se za minutu zapíše 15 fixů, což je optimum pro výpočet odchylky. Delší interval znamená nižší přesnost a spolehlivost.

Zapisovače s vnitřní baterií dodávejte plně nabité.

V případě nejasností kontaktujte RNDr. Jacka Keruma na adrese: kerum@chello.cz

Aktuální ceník

Ceny kalibrací jsou stanoveny takto:

 • palubní zapisovač 242,- Kč/ks s DPH (200,- Kč/kus bez DPH)
 • ceny ostatních služeb a servisu jsou individuální podle pracnosti a charakteru.
 • za jednotlivé expresní kalibrace FR (v režimu „po výkonu“) bude od 1. 1. 2014 pro časovou náročnost a provozní zatížení laboratoře účtována sazba ve výši 363,- Kč/ks s DPH (300,- Kč/ks bez DPH).

Platbu je možné provést dle dohody, nejčastěji fakturou nebo poštovní poukázkou.

V případě doručení poštou doporučujeme použít službu „Balík do ruky“ nebo „Balík na poštu“. Počítejte s tím, že si pošta za služby s pojištěním zásilky účtuje kolem 130,- Kč. Pokud poštovní službu použijete, bude o tuto částku fakturace navýšena.