Studentské projekty

Projekty bakalářského a magisterského studia vedené Ústavem letecké dopravy.
Informace také viz stránky Fakulty dopravní (zde).

 • Bezpilotní prostředky
 • CNS/ATM Systémy
 • Evropský přístup k údržbě letadel (pouze pro magisterské studium)
 • Jakost a kvalita v civilním letectví
 • Kosmické technologie (pouze pro magisterské studium)
 • Logistika letecké dopravy (pouze pro bakalářské studium)
 • Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
 • Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy
 • Moderní trendy rozvoje letišť
 • Modulový ATP (pouze pro bakalářské studium)
 • Provoz a ekonomika letecké dopravy
 • Řízení letového provozu