https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/09/Lansky_Mila-120x154.jpg
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

místnost: A-223c
e-mail: lanskmi1@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Vostova_Vera-120x154.jpg
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

gestor oboru Provoz a řízení letecké dopravy (doktorandský)
místnost: A-232
e-mail: vostover@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/08/Binova_Helena2-120x154.jpg
doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

členka oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD
místnost:
 A-223b
telefon: +420 224 359 175
e-mail: binova@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Hanus_Daniel-120x154.jpg
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA

místnost: A-222c
telefon: +420 224 359 182
e-mail: hanus@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/11/Hospodka_Jaku-120x154.jpg
doc. Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D.

garant oborů Profesionální pilot a Provoz a řízení letecké dopravy (magisterský)
vedoucí laboratoře simulací v letectví
místnost: 
A-219
e-mail: hospojak@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ploch_Jindrich-120x154.jpg
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

místnost: A-223c
e-mail: plochjin@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Sodomka_Jaromir-120x154.jpg
doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.

místnost: A-241
e-mail: sodomka@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/05/Socha_Vladimir-120x154.jpg
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

vedoucí laboratoře lidského faktoru a automatizace v letectví
místnost: 
A-234f
e-mail: sochavla@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/01/Sousek_Radovan-120x154.jpg
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

místnost: A-223c
e-mail: souserad@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/05/Szabo_Stanis-120x154.jpg
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, LL.M, dr. h. c.

člen vědecké rady Fakulty dopravní
předseda oborové rady doktorského studia
předseda redakční rady vědeckého časopisu MAD
místnost:
 A-223c
e-mail: szabo@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Hacik_Lubomir-120x154.jpg
MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc.

místnost: A-242
telefon:
+420 224 359 118
e-mail: hacik@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/04/Polanecka_Anna-120x154.jpg
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA

místnost: A-221
mobil: +420 724 903 178
e-mail: polanann@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/09/Vecko_Mart-120x154.jpg
RNDr. Martin Vecko, CSc.

e-mail: vecko@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2018/03/Dzvonik_Oliver-120x154.jpg
PhDr. Oliver Dzvoník, CSc.

e-mail: dzvonoli@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Capousek_Ladislav-120x154.jpg
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.

místnost: A-219
e-mail: capousek@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/11/Endrizalova_Ev-120x154.jpg
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.

místnost: A-221
mobil: +420 775 912 571
e-mail: endrizalova@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/04/Hulek_Davi-120x154.jpg
Ing. David Hůlek, Ph.D.

vedoucí laboratoře nedestruktivního zkoušení
místnost: A-221
mobil: +420 721 445 233
e-mail: hulekdav@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/11/Lalis_And-120x154.jpg
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.

vedoucí laboratoře letecké bezpečnosti
místnost:
 A-234e
e-mail: lalisand@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/05/Novak_Maxa-120x154.jpg
Ing. Martin Novák, Ph.D.

místnost: A-218
telefon: +420 224 359 371
mobil: +420 773 756 619
e-mail: novakm@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Pleninger_Stanislav-120x154.jpg
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.

vedoucí laboratoře ATM systémů
místnost:
 A-219
e-mail: pleninger@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Plos_Vladimir-120x154.jpg
Ing. Vladimír Plos, Ph.D.

místnost: A-224
e-mail: plosvlad@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Strouhal_Milos-120x154.jpg
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.

místnost: A-223c
e-mail: strouhal@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/02/Sykora_Viktor-120x154.jpg
Ing. Viktor Sýkora, Ph.D.

e-mail: sykorvik@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Vokac_Roman-120x154.png
Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

místnost: A-234b
e-mail: vokacrom@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Kamenik_Milan-120x154.jpg
Dr. Ing. Milan Kameník, EUR ING

místnost: A-221
telefon: +420 224 359 185
e-mail: kamenik@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/01/Kerum_Jacek-120x154.jpg
RNDr. Jacek Kerum

místnost: A-234a
mobil: +420 603 390 119
e-mail: kerum@chello.cz
odborný pracovník ÚFA AVČR

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/02/Duk_Jiri-120x154.jpg
Ing. Jiří Ďuk

e-mail: dukjiri@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/10/Hanakova_Lenka-120x154.jpg
Ing. Lenka Hanáková

doktorand
místnost:
 A-234f
e-mail: hanakle1@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/02/Chalupnickova_Helena-120x154.jpg
Ing. Helena Chalupníčková

místnost: A-222c
telefon: +420 224 357 950
e-mail: chaluhel@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/11/Kamenikova_Ive-120x154.jpg
Mgr. Iveta Kameníková

doktorand
místnost:
 A-221
telefon: +420 224 359 185
e-mail: kamenive@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2018/09/Keller_Ladislav-120x154.jpg
Ing. Ladislav Keller

místnost: A-222b
e-mail: kellelad@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/01/Matyas_Roman-120x154.jpg
Ing. Roman Matyáš

doktorand
gestor oboru Profesionální pilot
místnost: A-224
e-mail: 
matyarom@fd.cvut.cz

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/Stojic_Slobodan-120x154.jpg
Ing. Slobodan Stojić

doktorand
místnost: A-234e
e-mail: 
stojislo@fd.cvut.cz