Fakulta dopravní vznikla v roce 1993, po rozpadu Československé republiky, jako náhrada za Vysokou školu dopravní v Žilině. Fakulta se orientovala především na průřezové obory dopravy. Specialisté pro civilní letectví byli nejdříve vychovávání v rámci inženýrského oboru „Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“ a v roce 1999 byl akreditován inženýrský obor „Provoz a řízení letecké dopravy“. V roce 2002 byli do uvedeného oboru přijati poslední studenti, protože od roku 2003 se na Fakultě dopravní přešlo na strukturované vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor).

Fakulta dopravní působí jako organizace pro teoretickou výchovu dopravních pilotů v integrovaném kursu podle evropských předpisů PART-FCL 1 schválená Úřadem pro civilní letectví ČR. Získala certifikát Organizace pro výcvik pilotů č. 10 (FTO 010).

Na Fakultě dopravní vznikla od 1. 3. 2002 Katedra letecké dopravy. Zakladatelem a prvním vedoucím katedry byl prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. Základním posláním Katedry letecké dopravy je přípravy vysokoškolských odborníků pro civilní letectví České republiky.

Od roku 2006 je náš ústav členem sdružení PEGASUS – Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS (Partnerská organizace evropských univerzit pro letectví a kosmonautiku). Stal se tak první institucí svého druhu v ČR a na Slovensku, která do tohoto sdružení vstoupila.

V současnosti se jedná o jediný ústav v České republice orientovanou na provozně-technickou a provozně-ekonomickou problematiku civilního letectví. V souladu s Boloňskou dohodou přešlo vysokoškolské vzdělávání na ČVUT v Praze na třístupňové strukturované vzdělávání. Také vzdělávání pro potřeby civilního letectví se přizpůsobuje těmto požadavkům.

Bývalí vedoucí ústavu

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/10/Kulcak-120x154.jpg
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc.

vedoucí ústavu v letech 2002 – 2004

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/10/Pavel-Bila-120x154.jpg
Mgr. Pavel Bíla

vedoucí ústavu v letech 2004 – 2008

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/10/Daniel-Hanus-120x154.jpg
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA

vedoucí ústavu v letech 2008 – 2015

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/05/Szabo_Stanis-120x154.jpg
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, LL.M, dr. h. c.

vedoucí ústavu v letech 2015 – 2017