Studium na Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze nabízí získání vzdělání v dynamicky se rozvíjejícím a velmi atraktivním odvětví letecké dopravy, které se řadí vedle kosmonautiky ke špičkám ve využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Naši absolventi mají možnost dosáhnout titulů bakalář, inženýr nebo doktor na prestižní a uznávané univerzitě řadící se mezi nejstarší technické univerzity v Evropě.

V rámci bakalářského studia je možné studovat obory: Profesionální pilot (PIL), Letecká doprava (LED) a Technologie údržby letadel (TUL). V rámci magisterského studia je možné studovat obor Provoz a řízení letecké dopravy (PL), pričemž v tomto odbrou je možné pokračovat i v doktorskem studiu. Ve spolupráci s našimi partnery z letecké praxe jsou naši absolventi komplexně připravováni v souladu s platnými evropskými standardy, pričemž mohou získat licenci dopravního pilota ATPL nebo technika údržby letadel kategorie B uznávaných v celé EU. Naši studenti mají možnost své pilotní dovednosti zdokonalovat v Akademickém aeroklubu ČVUT.

Fakulta dopravní a její součást, Ústav letecké dopravy, spolupracuje s mnohými zahraničními univerzitami v oblasti letectví, kde mohou studenti absolvovat část svého studia.

Největší zájem o studium na našich prestižních leteckých studijních odborech z nás udělal lídra v poskytování leteckého vzdelání na Československém univerzitním leteckém trhu. Staň se i Ty studentem Fakulty dopravní, ČVUT v Praze a zařaď se mezi úspěšné absolventy našich leteckých oborů, kteří se stali špičkovými odborníky civilního letectví v ČR a SR, ale i ve světě.