Fakulta dopravní je držitelem Osvědčení schválené organizace pro výcvik pilotů.
Fakulta dopravní je první vysokou školou v EU, která vyhověla požadavkům evropské legislativy a získala Osvědčení o schválení jako organizace pro výcvik údržby schválenou podle předpisu Část 147.