https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/certifikat_piloti-300x412.jpg

Fakulta dopravní je držitelem Osvědčení schválené orgsanizace pro výcvik pilotů.

 

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2015/12/certifikat_udrzba-300x421.jpg

Fakulta dopravní je první vysokou školou v EU, která vyhověla požadavkům evropské legislativy a získala Osvědčení o schválení jako organizace pro výcvik údržby schválenou podle předpisu Část 147.