Volná zadání bakalářských prací pro obory TUL a PIL

Začlenění bezpilotních prostředků do vzdušného prostoru

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek
Na toto téma existuje několik projektů i prací. Úkolem bakalářské práce je sepsat a shrnout ty nejdůležitější z nich a zároveň navrhnout vlastní řešení, jak by se daly bezpilotní prostředky do vzdušného prostoru začlenit.

Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře

vedoucí: Ing. David Hůlek
Bakalářská práce má za úkol sepsat všechny typy bezpilotních prostředků a sepsat jejich výhody a nevýhody. Druhou částí práce je vybrat pro jednotlivé typy nejvýhodnější využití v komerční sféře.

Bezpilotní prostředky a životní prostředí

vedoucí: Ing. David Hůlek
Cílem práce je zhodnotit vliv všech běžných typů a velikostí bezpilotních prostředků na životní prostředí. Práce vychází z  předpokladu, že se v budoucnu budou bezpilotní prostředky pohybovat v těsné blízkosti zastavěných a obytných prostor. Z toho důvodu je nutné zjistit, jestli jejich emise a hluk jsou v limitech stanovených zákonem a případně navrhnout opatření.

Pokračovací práce na ústavních bezpilotních prostředcích

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek, Ing. Martin Novák, Ph.D.
Ústav letecké dopravy disponuje bezpilotními vrtulníky různých velikostí. Cílem této práce/těchto prací je podílení se na provozu a zdokonalování těchto strojů. Více informací u vedoucího bakalářské práce.

Analýza využití bezpilotních prostorů při fyzikálních měření

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek
Práce má za úkol analyzovat možnosti využití bezpilotních prostředků jako nosiče pro přístroje umožňující různá fyzikální měření. Měřit se mohou meteorologická data, emise, hluk, množství nebezpečných látek, radioaktivita apod.

Hrozby ohrožující bezpilotní prostředky a obrany proti nim

vedoucí: Ing. David Hůlek
Cílem práce je identifikovat významné hrozby, které ohrožují bezpilotní prostředky a navrhnout obrany proti nim. V případě, že obrany již existují, je úkolem studenta tyto obrana analyzovat a zhodnotit, zda jsou dostačující.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí ultrazvukové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít ultrazvukové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí magnetické práškové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít magnetické práškové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.


Volná zadání diplomových prací pro obor PL - kombinované studium

Bezpilotní prostředek na solární pohon

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon
Cílem práce je analyzovat stávající bezpilotní prostředky na solární pohon (konstrukce, typ, letový čas apod.) a navrhnout vlastní bezpilotní prostředek na solární pohon. Návrh může být jen teoretický, nebo i praktický.

Současný stav a možnosti využití bezpilotních prostředků při letech na dlouhé vzdálenosti

vedoucí: Ing. David Hůlek
Student bude mít za úkol analyzovat současný stav letů bezpilotních prostředků na dlouhé vzdálenosti (jaké se používají konstrukce a pohony, důvod dlouhých letů, letové tratě apod.). Druhá část práce spočívá v uvedení několika možností proč využívat bezpilotní prostředky na dlouhé tratě a následný návrh nejvhodnějšího bezpilotního prostředku a řešení letové tratě.

Pokračovací práce na ústavních bezpilotních prostředcích

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek, Ing. Martin Novák, Ph.D.
Ústav letecké dopravy disponuje bezpilotními vrtulníky různých velikostí. Cílem této práce/těchto prací je podílení se na provozu a zdokonalování těchto strojů. Více informací u vedoucího bakalářské práce.

Hrozby konané pomocí bezpilotních prostředků a obrany proti nim

vedoucí: Ing. David Hůlek
Cílem práce je identifikovat významné hrozby, které mohou být způsobeny bezpilotními prostředky a navrhnout nebo popsat stávající ochrany proti nim.

Návrh minimálních úkonů údržby pro všechny typy bezpilotních prostředků

vedoucí: Ing. David Hůlek, Ing. Martin Novák, Ph.D.
Cílem práce je navrhnout minimální úkony, které by měly být povinné pro všechny bezpilotní prostředky používané pro komerční využití. Výsledek by měl být obdobou MRBR. Je možné se zaměřit pouze na určité typy konstrukcí a pohonů.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí ultrazvukové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít ultrazvukové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí magnetické práškové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít magnetické práškové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.