Laboratoř ATM systémů

Laboratoř ATM systémů byla zřízena jako součást Ústavu letecké dopravy, kdy její vznik si vynutila potřeba vytvořit ucelenou platformu, kde bude možné využívat a vyvíjet nástroje pro řešení velmi specifických problémů spojených s oblastí řízení letového provozu. Laboratoř je určena na provádění výzkumu a na podporu studentských projektů v oblasti CNS/ATM systémů. Laboratoř se především soustřeďuje na analýzy, zpracování nejrůznějších druhů a formátů přehledových informací poskytovaných kooperativními přehledovými systémy (SSR mód S, MLAT, ADS-B, atd.) a na způsoby využití těchto dat v systémech řízení letového provozu. K takovéto práci jsou k dispozici adekvátní softwarové nástroje, většinou vytvářené na míru konkrétním problémům. Laboratoř disponuje vlastní sítí ADS-B přijímačů rozmístěných v rámci ČR. Spolupráce je především navázána s ŘLP ČR, s.p., ERA a.s., CS SOFT a.s., což umožňuje využívat a pracovat s daty z reálných systémů na reálném provozu.

Hlavními výzkumnými oblastmi, na kterých se laboratoř podílí a směry ve kterých rozvíjí portfolio svých aktivit: Modelování zatížení RF pásma využívaného kooperativními přehledovými systémy v letectví (1030/1090 MHz), Analýzy „Quality position indicators“ v ADS-B zprávách, Pokročilé způsoby využívání mód S radarů jako (Clustering, Dataflash Aplikace, …), Možnosti využití sítí low-cost ADS-B přijímačů pro nekritické aplikace, Poskytování přehledových dat pro projekt zabývající se vlivem kondenzačních čar na radiační bilanci země.

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/07-500x334.jpg

Laboratoř simulací v letectví

Laboratoř simulací byla zřízena na ústavu letecké dopravy v roce 2013 a je vybavena tak, že umožňuje simulovat všechny aspekty spojené s prací posádky dopravního letounu. Jednotlivé části laboratoře mohou být využit buď jednotlivě, nebo jako komplexní simulátor více pilotního letounu. Letoun je vybaven veškerým vybavením tak, že na něm může probíhat výcvik létání podle přístrojů a také výcvik v postupech spolupráce vícečlenné posádky. Díky modulovému uspořádání se mohou dílčí součásti obměňovat tak, aby lépe odpovídali simulovanému typu letounu. V laboratoři probíhají cvičení z předmětů napříč všemi leteckými obory. Laboratoř slouží výzkumným účelům a to především v oblasti výzkumu CRM/MCC a bezpečnosti letecké dopravy. Do budoucna se předpokládá užší propojení laboratoře simulací s laboratořemi bezpečnosti a ATM.

Vybavení:

 • Dvoupilotní simulátor vícemotorového letounu - Simulátor je vybaven analogovými přístroji, autopilotem, VOR, NDB, ILS navigací.
 • MOCK UP - letadla A320 a B737 NG které slouží k výcviku MCC a CRM
 • Elektronická podpora pro plánování a provedení letu - Vybavení softwarem pro plánování letu, mapovou dokumentací Jeppesen a AIP, dále přístup k aktuálním zprávám NOTAM, AUP, AIC, PIB.
 • Simulátor jednopilotního letounu - Starší simulátor jednomotorového jednopilotního letounu Cessna C172
 • Vybavení pro cvičení z Radiotelefonie
http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/08-500x334.jpg

Laboratoř bezpilotních prostředků (UAV)

Náplní Laboratoře bezpilotních prostředků je věda, výzkum a rozvoj v oblasti UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Odvětví bezpilotních prostředků je rychle se rozvíjející oblastí a je potřebné se zabývat světovým trendem. Činnost laboratoře je v oblasti provozních postupů, legislativy, pilotáže a využívání UAV k leteckým pracím. Laboratoř využívá elektrické RC modely vrtulníků s průměrem rotoru do 1,5 metru. Součástí laboratoře je i simulátor bezpilotních prostředků. Simulátor je používán pro osvojení základních návyků pro ovládání bezpilotních prostředků pomocí datového spoje. Simulátor Phoenix 5 umožňuje nácvik s letouny, vrtulníky, kvadrokoptérami a dalšími speciálními typy bezpilotních prostředků. Záměrem laboratoře je rozšíření letového parku o bezpilotní prostředky se spalovacím pohonem.

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/05-500x334.jpg

Laboratoř nedestruktivních zkoušek (NDT)

V laboratoři NDT (Non Destructive Testing) se zabýváme nedestruktivními zkouškami materiálu se zaměřením především na materiály využívané v letectví. Počátky laboratoře sahají do roku 2007, kdy jsme ve spolupráci s Fakultou strojní, Ústavem letadlové techniky začali budovat dvě NDT laboratoře. První je na Karlově náměstí a druhá v Horské ulici. Obě laboratoře navzájem sdílí přístrojové vybavení, čímž se podstatně zvyšuje efektivita a dynamika rozvoje tohoto odvětví na ČVUT.

V současné době disponujeme všemi základními metodami. Např.: dva přístroje pro zkoušení vířivými proudy s dvoufrekvenční podporou, několik vyvíječů elektromagnetického pole, ultrazvukový přístroj pro Bond Testing.

Využití:

 • Primárním využití je zlepšení výuky studentů oboru Technologie údržby letadel. Studenti si v rámci předmětu Postupy údržby samy zkoušejí obsluhovat přístroje a projdou řadou úloh, které ověří, zda jednotliví studenti zvládli ovládání a základní úkony měření.
 • Vybavení laboratoře slouží také jako základní technická podpora pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací zaměřených na NDT a na údržbu letadel.
 • V neposlední řadě slouží přístrojové vybaveni NDT laboratoře pro podporu vědeckých záměrů v oblasti leteckých konstrukcích a jejich údržby.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Novák, Ph.D.

 Laboratoř letecké bezpečnosti

Laboratoř letecké bezpečnosti je významným národním centrem, které se zabývá otázkami provozní bezpečnosti i ochrany civilního letectví před protiprávními činy. V rámci laboratoře letecké bezpečnosti působí výzkumné skupiny, které se věnují otázkám systémů řízení bezpečnosti, indikátorů bezpečnosti, bezpečnostní kultury, pohotovostních plánů a mnohým dalším aktuálním tématům.

Nejzajímavější řešené projekty se týkají indikátorů bezpečnosti pro letecký provoz. Projekty zahrnují indikátory pro řízení letového provozu, letiště, letecké společnosti, organizace oprávněné k údržbě a letecké školy. Na druhé straně se věnujeme také indikátorům bezpečnosti z pohledu národních regulátorů. Hlavním vybavením laboratoře jsou pracovníci a know-how.

Aktuálně řešené projekty:

 • indikátory bezpečnosti pro letecký provoz
 • indikátory pro řízení letového provozu, letiště, letecké společnosti, organizace oprávněné k údržbě a letecké školy
 • indikátory bezpečnosti z pohledu národních regulátorů

http://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/02/06-375x500.jpg

Kontaktní osoba: Ing. Peter Vittek, Ph.D.