Kalibrační laboratoř na ÚLD

!POZOR! Od 1. 10. 2015 FAI neuznává pro sportovní výkony staré mechanické barografy.

Dne 18. 3. 2011, získala naše laboratoř certifikaci od Aeroklubu české republiky k provádění kalibrací palubních zapisovačů pro sportovní letectví a parašutismus.

Hlavním metrologem a garantem v naší laboratoři je RNDr. Jacek Kerum.

Laboratoř je vybavena pro kalibraci nejčastěji používaných „loggerů“ jako jsou např. Erixx, Colibri, LX apod. Současně jsme připraveni provádět kalibraci a základní servis mechanických barografů.

Zapisovače k nám můžete doručit několika způsoby:

 • Osobně nebo poštou na adresu ústavu Horská 3 na jméno Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • Osobně přes RNDr. Jacka Keruma
 • Nebo můžete využít někoho z kontaktních osob pro sběrná místa.

V roce 2012 neúměrně narostly požadavky na kalibrace propadlých FR tzv. „po výkonu“. Jedná se o jednotlivé úkony, které by měly být i podle FAI jako mimořádné. 26 jednotlivých úkonů po přeletech a 17 po převýšení znamenalo zbytečnou časovou ztrátu pro toho, kdo kalibrace provádí. Proces je časově náročný (1 až 1,5 hodiny bez ohledu na počet FR v podtlakové komoře), proto je žádoucí podávat žádosti hromadně, po domluvě v rámci jednotlivých aeroklubů v době „výkonnostního klidu“. Prosím respektujte čas pracovníků, kalibrace není jejich hlavní pracovní náplní, provádějí ji ve svém volnu jako výpomoc pilotům. Druhým důvodem je fakt, že laboratoř není určena pouze ke kalibracím, je využívána studenty ke studijním pracím a je třeba tyto činnosti časově vzájemně skloubit.

Kontaktní osoby pro kalibrační laboratoř

RNDr. Jacek Kerum
Hlavní metrolog a garant kalibrací (tel. 603 390 119, e-mail: kerum@chello.cz)

Ing. Martin Novák, Ph.D.
Vedoucí laboratoře kalibrací a NDT (tel. 725 822 339, e-mail: novakm@fd.cvut.cz)

Ing. Martin Hejný
Sběrné místo AK Šumperk (tel. 776 732 790)

Ing. Martin Zahálka
Sběrné místo AK Skuteč a Hradec Králové (tel. 608 001 961)

Ing. Petr Mrázek, Ph.D.
Sběrné místo AK Jindřichův Hradec (e-mail: mrazek@fd.cvut.cz)

Informace ke kalibracím

 • Ke kalibraci dodávejte přístroje bez kabelů, veškeré připojení a propojení máme k dispozici.
 • FR typu Erixx nemusíte speciálně připravovat.
 • U ostatních typů doporučujeme stáhnout, uložit a vymazat paměť letů.
 • FR typu LX20 a Colibri: připojte anténu, aktivujte GPS systém, poté anténu odpojte (na displeji se objeví GPS-BAD) a pak teprve odpojte napájení.
 • FR typu LX 7000, 5000 a 8000 jsou bez problému, ke kalibraci stačí pouze indikační část (7000, 8000)
 • FR typu Volksloger a Flarm: u těchto přístrojů si v každém případě stáhněte všechny lety a vymažte paměť letů. Pokud tento krok neprovedete, bude paměť vymazána před kalibrací na místě. Tyto přístroje nelze po kalibraci přečíst, pokud mají v letové paměti nějaké záznamy. Pro kalibraci Flarm je nutné, aby měl přístroj poslední platnou aktualizaci firmware, jinak nelze kalibraci vyčíst. SW ke stahování se s každou aktualizací FW rovněž mění a pak nastává problém s vyčtením souboru.
 • Starší typy FR (Volksloger, LX20), které mají napájení přes kulatý konektor, dodávejte ke kalibraci i s napájecím a datovým kabelem.
 • Ostatní netypické FR se kalibrují jednotlivě dle typu a specifikace.

V případě nejasností kontaktujte RNDr. Jacka Keruma na adrese: kerum@chello.cz

Aktuální ceník pro rok 2016

Ceny kalibrací pro rok 2016 jsou stanoveny takto:
Logger 242,- Kč/ks s DPH
Barograf 280,- Kč/ks s DPH
Ceny ostatních služeb a servisu jsou individuální podle pracnosti a charakteru.
Za jednotlivé expresní kalibrace FR (v režimu „po výkonu“) bude od 1. 1. 2014 pro časovou náročnost a provozní zatížení laboratoře účtována sazba ve výši 423,- Kč/ks s DPH (350,- Kč/ks bez DPH).

Platbu je možné provést dle dohody. Nejčastěji pomocí poštovní poukázky nebo bezhotovostně na fakturu.

V případě doručení poštou doporučujeme použít službu „Balík do ruky“ nebo „Balík na poštu“. Počítejte s tím, že si pošta za služby s pojištěním zásilky účtuje kolem 130,- Kč. Pokud poštovní službu použijete, bude fakturace o tuto částku navýšena.