Ústav letecké dopravy pořádá vědeckou konferenci New Trends in Civil Aviation 2017. Konference se bude konat 7. a 8. prosince 2017. Všechny informace je možné najít na webových stránkách konference.